Jak wyglądają formalności przy odbiorze mieszkania?

Mogłoby się wydawać, że odbiór mieszkania stanowi tylko kwestię formalną, ale jest to niezwykle istotny etap, któremu trzeba poświęcić sporo uwagi. Należy się do tego dobrze przygotować, aby uniknąć szeregu problemów w niedalekiej przyszłości. Do załatwienia są rozmaite formalności po odbiorze mieszkania, o których musi pamiętać każdy inwestor. Niezbędne staje się sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, do którego wpisuje się wszystkie znalezione usterki. Znaczenie ma także przepisanie liczników, sporządzenie aktu notarialnego. Formalności dotyczą również kredytu i podatku od nieruchomości.

Z jakimi formalnościami trzeba liczyć się przy odbiorze mieszkania od dewelopera?

Kupno mieszkania jest procesem wieloetapowym, związanym z rozmaitymi formalnościami do załatwienia. Podczas sprawdzania stanu technicznego lokalu mogą pojawić się rozmaite usterki. Należy je wpisać do protokołu zdawczo-odbiorczego. W ten sposób możliwe staje się zobligowanie dewelopera do ich usunięcia w ustalonym terminie. Potem następuje ponowny odbiór mieszkania, co ma na celu zweryfikowanie, czy zgłoszone wcześniej wady zostały usunięte. Powinno się dokładnie sprawdzić całe mieszkanie, bo niestety istnieje ryzyko, że podczas naprawienia jednej rzeczy kolejna ulegnie zniszczeniu. Warto wiedzieć, że usterki mogą być zgłaszane do skutku, czyli aż do uzyskania mieszkania zgodnego z wszystkimi ustaleniami. Kolejną kwestią jest przepisanie liczników za wodę, prąd i gaz. Następnie można przejść już do podpisania aktu notarialnego u notariusza, co następuje zwykle po kilku tygodniach po odebraniu kluczy.

O czym należy pamiętać?

Przy odbiorze mieszkania od dewelopera, którego zakup został sfinalizowany kredytem hipotecznym, koniecznym stanie się załatwienie rozmaitych formalności z kredytodawcą. Niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów bankowi. Kolejną kwestią są formalności związane z podatkiem od nabytej nieruchomości. Wymaga to złożenia wizyty w urzędzie, wypełnienia właściwego formularza i dokonania zgłoszenia. Oczywiście możliwe jest załatwianie wszystkiego zdalnie, czyli elektronicznie, poprzez profil zaufany. Warto wiedzieć, że opóźnienie odbioru mieszkania wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla dewelopera. Wystarczy zapoznać się z zapisami widniejącymi w podpisanym dokumencie. Zawsze należy upewnić się, czy zostały zawarte kary umowne w umowie deweloperskiej, aby mieć się do czego odnieść i dochodzić swoich praw. Za opóźnienia w odbiorze lokalu deweloper musi zapłacić kupującemu jedną setną procenta ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane